si comel buah hatiku

si comel buah hatiku

Monday, April 27, 2009

Teori Interaksionisme

Interaksionisme

Setiap teori yang dikemukakan ada pra dan kontranya, terdapat kelebihan dan kelemahannya, begitu juga teori interaksionisme dalam dunia sosial ini.

Kelebihan
1. Merupakan interaksi sosial harian.
Manusia saling berinteraksi didalam suasana dan situasi harian dan memanfaatkan hubungan sosial mereka.

2. Individu berada dalam kelompok kecil dan bagaimana ia bertindak.
Individu berinteraksi dengan individu yang lain untuk mencapai motif dan sesuatu tujuan atau matlamat.

3. Banyak menggunakan simbol seperti warna, lampu, isyarat, gerak geri, lambang dan sebagainya dalam proses mencipta hubungan sosial.

4. Komunikasi dan cara hidup manusia mempunyai simboliknya yang tersendiri yang sangat pentin dan saling difahami oleh setiap individu sosial.


Kelemahan
1. Teori ini tidak melihat kehidupan sosial secara menyeluruh.

Ia hanya melihat pada satu aspek sahaja iaitu aspek interaksi sesama individu masyarakat dan interaksi individu dengan kumpulan yang terlibat dalam sesuatu sistem. Teori ini tidak melihat kepada aspek lain seperti masalah, konflik, fungsi dan peranan sosial dalam kehidupan.

Walaubagaimana pun, teori interaksionisme ini hanyalah salah satu daripada perspektif tentang pemahaman dan pemikiran tentang dunia sosial. Perbezaan pemahaman tentang dunia sosial ini menunjukkan hubungan antara manusia dengan masyarakat adalah tidak terbatas. Oleh itu, sebarang pendekatan sosiologi cuma boleh memberikan sebahagian huraian tentang manusia dan masyarakat. Tiada satu perspektif dan teori yang memberi gambaran yang tepat dalam dunia sosial.

1 comment:

nurul said...

terima kasih atas infonya.^_^